Lid worden

De contributie van de Historische Kring Hoogeveen bedraagt € 18,00 per jaar. Voor de leden in het buitenland gelden de volgende contributiebedragen: landen binnen Europa € 28,00 en landen buiten Europa € 39,00 . Het lidmaatschap wordt aangegaan voor een kalenderjaar en wordt automatisch verlengd.
Het opzeggen van het lidmaatschap dient schriftelijk te geschieden voor 1 december bij de ledenadministrateur, een maand voor de aanvang van de nieuwe abonnementsperiode.
Leden kunnen deelnemen aan de activiteiten van de vereniging en hebben gratis toegang tot de kringavonden die vier keer per jaar worden gehouden.