Skip to main content

Anneke Pol erelid Historische Kring

Hoogeveen - Ze was 14 jaar bestuurslid, maar zwaaide ook een lange tijd de scepter over de bibliotheek van 't Kringhuus en daarom werd Anneke Pol benoemd tot erelid van de Historische Kring Hoogeveen.

De vereniging is op zoek naar een opvolgster. De leden die aanwezig waren op de Kringavond in De Tamboer stemden met een luid applaus in met de benoeming van Pol tot erelid.

Verrassing

Ze wordt vriendelijk, maar dringend verzocht door voorzitter Johann Bisschop om naar de Kringavond in theater De Tamboer te komen. Anneke Pol weet van niks. Ze zit in de foyer te wachten totdat ze naar binnen mag. Bisschop peilt ondertussen bij de leden die aanwezig zijn de mening over Anneke Pol. Haar benoeming tot erelid wordt met luid geklap ontvangen.

De scepter

Een verbouwereerde Anneke komt binnen. 'Je hebt het beheer van bibliotheek en archief overgenomen van Hugo Voerman, die lang de scepter zwaaide. Ik gebruik het woord scepter niet per ongeluk. Want de scepter is één van de rijks regalia, de koninklijke attributen. Wie de scepter zwaait, die heeft de macht of heeft ergens de leiding. Als teken van macht van de koning is de scepter het meest bekend. Je hebt het archief en bibliotheek ook op koninklijke wijze beheerd. Verdedigd af en toe, zoals een koning zijn koninkrijk zou verdedigen.' En dat gegeven verdient volgens Bisschop de benoeming tot erelid.

'We hebben het opslaan, bewaren en opbergen goed voor elkaar dankzij jou, je voorgangers en al je hulpen. De grootste uitdaging voor de Historische Kring Hoogeveen voor de nabije toekomst is de ontsluiting, de toegankelijkheid, de vindbaarheid. Onze informatie, onze unieke stukken, moeten voor iedereen in de hele wereld gebruikt kunnen worden. Ze moeten goed vindbaar zijn op ieder zoekwoord, verstuurbaar zijn. Waar jij bent gestopt moeten we nu verder', aldus Bisschop. En dat wordt een opgave.

Moeilijk te vinden

Goede vrijwilligers zijn moeilijk te vinden. Dat beseft Bisschop zich maar al te goed. 'Als ik dit proces vergelijk met een broedende kip, dan bevinden we ons in het stadium van het uitkomen van de eieren. De periode van het nest bouwen, het zitten op de eieren hebben we goed gehad. Nu moeten de kuikens uitkomen. Ze moeten vliegen en volwassen worden.'