Skip to main content

Kiekiesdag in ’t Kringhuus.

De Historische Kring Hoogeveen houdt dit jaar, voor zowel leden als niet-leden, de jaarlijkse Kiekiesdag op zaterdag 19 november a.s. van 10.00 tot 16.00 uur in ‘t Kringhuus aan de Schutstraat 167 te Hoogeveen.
Op deze dag zijn klassenfoto’s te bekijken van een groot aantal scholen uit de gemeente Hoogeveen. Er zijn ruim 200 mappen met schoolfoto’s in te zien.
Wij willen onze collectie klassenfoto’s graag uitbreiden en zoeken daarvoor klassenfoto’s van o.a. de Titus Brandsmaschool (waar we geen enkele foto van hebben) en van scholen uit de buitendorpen zoals: Pesse, Stuifzand en Fluitenberg. Deze scholen behoorden tot de gemeentelijke herindeling in 1998 bij de gemeente Ruinen. Ook foto’s van andere scholen zijn zeer welkom. Daarbij willen we het volgende graag weten: de naam van de school, welke klas het is en in welk jaar de foto is gemaakt. Indien mogelijk met de namen van de leerlingen.
U hoeft uw foto’s niet af te staan. Ze worden gescand, waarna u de originele foto’s weer terug krijgt.


Pullebokloswedstrijd: een groot succes

Op zaterdag 3 september organiseerde de Historische Kring Hoogeveen, samen met Binnenstad Hoogeveen en de Drentse Praam voor de tweede keer de Pullebokloswedstrijd.
Het was een succesvol evenement waaraan  44 mannen deelnamen en 10 vrouwen, in verschillende leeftijdsgroepen. De oudste deelnemer was 81 jaar. Hij was gekleed in overall en had klompen aan, evenals de pullenvaarder van vroeger. Ook jonge mensen deden mee. 
De teams streden tegen elkaar in verschillende samenstellingen: man tegen man, vrouw tegen vrouw, moeder en dochter, vader en zoon, maar ook echtparen namen het tegen elkaar op. 
De winnaar bij de mannen was  Marco Holties uit Hoogeveen. Hij mag zich pullenvaarder van 2022 noemen. Bij de vrouwen was Angelique Werfhorst uit Lelystad de snelste. Zij kreeg de titel pullenvaarster van 2022.

Overzicht van de winnaars:

Bij de mannen 44 deelnemers.
Top 5:
1. Marco Holties, 9,8 sec, pullevaarder 2022 afkomstig uit Hoogeveen
2. Michel Wang, 11,0 sec
3. Daniel van Houwelingen, 11,8 sec
4. Joost van Dorsten, 11,8 sec
5. Sandro, 11,9 sec

Bij de vrouwen 10 deelneemsters.
Top 5:
1. Angelique Werfhorst, 14,5 sec, pullevaarster 2022 afkomstig uit Lelystad
2. Rowena Wehnes, 14,7 sec
3. Edith Hurenkamp, 14,8 sec
4. Silvia Lamers, 15,3 sec
5. Sanne, 16,2 sec

Het is de bedoeling dat de wedstrijd ieder jaar een (grootser) vervolg krijgt, waarbij we er vanuit gaan dat we nog meer deelnemers en deelneemsters zullen hebben. 

Rabo ClubSupport 2022

HET STEMMEN GAAT BEGINNEN.

De Historische Kring Hoogeveen neemt ook dit jaar weer deel aan Rabo ClubSupport.

Tijdens deze campagne mogen leden van de Rabobank Het Drentse Land hun stem uitbrengen op verenigingen en stichtingen die zij een warm hart toedragen. Deze stemmen zijn geld waard. Hoe meer stemmen er op een vereniging of stichting uitgebracht worden, des te meer geld deze vereniging of stichting ontvangt.

Wij hopen dat zoveel mogelijk leden van de HKH, die ook lid zijn van de Rabobank, gaan stemmen op de Historische Kring Hoogeveen. Omdat wij een vereniging zijn die geen subsidie krijgt van de gemeente en een lage contributie vraagt, kunnen wij wat extra geld goed gebruiken voor bijvoorbeeld activiteiten en het aanschaffen van noodzakelijk apparatuur.

STEMPERIODE

De stemperiode is van 5 t/m 27 SEPTEMBER. Elk lid brengt 3 stemmen uit op 3 verschillende deelnemende verenigingen en stichtingen.

Bent u geen lid van de Rabobank, maar wilt u wel graag uw stem uitbrengen op de HKH, word dan alsnog lid, het lidmaatschap is gratis. Of vraag familie, vrienden of kennissen of zij lid zijn van de Rabobank Het Drentse Land en zo ja, of zij op de HKH willen stemmen. Mensen die alleen een bankrekening hebben bij de Rabobank en geen lid zijn, kunnen niet stemmen.

Vanaf 3 oktober 2022 vindt de bekendmaking plaats, handig is om de Rabo website te raadplegen omstreeks begin oktober of de website (www.historischekringhoogeveen.nl) of facebook/ nieuwsflits van oktober/november van de HKH.

Pullebokloswedstrijd

Vanaf nu kan ook jij je opgeven voor de Pullebokloswedstrijd op zaterdagmiddag 3 september in Hoogeveen. Samen met Binnenstad Hoogeveen en de Drentse Praam organiseert de Historische Kring Hoogeveen deze Pullebokloswedstrijd nu voor de tweede keer.
Aanmelden voor de wedstrijd kan bij Punt H, Hoofdstraat 17a of via email  De uiterlijke aanmelddatum is maandag 29 augustus. Het aantal deelnemers is beperkt. Wil je de uitdaging aangaan: wees er dan snel bij!

't KRINGHUUS IS OPEN VOOR BEZOEKERS.

Misschien heeft u andere dingen te doen op de dinsdagmiddag, maar het is misschien een leuk idee om 't Kringhuus van de HKH eens te bezoeken (Schutstraat 167). Ook met warm weer, want in ons gebouw is het lekker koel. We zijn open op dinsdagmiddag van 13.30 - 16.30 uur en vanaf september ook weer op vrijdagmorgen van 9.00 - 12.00 uur. 

Momenteel is ook nog de expositie van De Drentse Praam in 't Kringhuus, met allerlei attributen over het rijke scheepvaartverleden van Hoogeveen.


Dinsdagmiddag 19 juli a.s. is Het Kringhuus gesloten.

A.s. dinsdag 19 juli is Het Kringhuus van de Historische Kring Hoogeveen gesloten, dit in verband met de te verwachten extreem hoge temperaturen die dag.


Rabo ClubSupport 2022

In september 2022 neemt de Historische Kring Hoogeveen weer deel aan de Rabo ClubSupport, opvolger van de Rabobank Clubkas Campagne.

Tijdens deze campagne mogen leden van de Rabobank Het Drentse Land hun stem uitbrengen op verenigingen en stichtingen die zij een warm hart toedragen. Deze stemmen zijn geld waard. Hoe meer stemmen er op een vereniging of stichting uitgebracht worden, des te meer geld deze vereniging of stichting ontvangt.

Het bestuur hoopt dat de leden van de Historische Kring, die ook lid zijn van de Rabobank, gaan stemmen op de Historische Kring Hoogeveen. Omdat wij een vereniging zijn die geen subsidie krijgt van de gemeente en een lage contributie vraagt, kunnen wij wat extra geld goed gebruiken voor bijvoorbeeld activiteiten en het aanschaffen van noodzakelijk apparatuur. Vorig jaar hebben we een bedrag van bijna € 2300 ontvangen.

Stemperiode

De stemperiode dit jaar is van 5 tot en met 27 september. Elk lid brengt 3 stemmen uit op 3 verschillende deelnemende verenigingen en stichtingen.

Bent u geen lid van de Rabobank, maar wilt u wel graag wat doen voor de Historische Kring? Word zelf lid, het lidmaatschap is gratis. Of vraag familie, vrienden of kennissen of zij lid zijn van de Rabobank Het Drentse Land en zo ja, of ze op de Historische Kring willen stemmen. Mensen die alleen een bankrekening hebben bij de Rabobank en geen lid zijn, kunnen niet stemmen.

Vanaf 3 oktober 2022 vindt de bekendmaking plaats. Het is handig om de Rabo website te raadplegen omstreeks begin oktober of de website (www.historischekringhoogeveen.nl) of facebook van de Historische Kring Hoogeveen. Ook besteden we er aandacht aan in de nieuwsflits van oktober/november.


NAAM 'DEN KLUNDERENBERG' IS TERUG

24 juni 2022

De boerderij/het huis ‘den Klunderenberg’ stond vroeger aan de Zuidwoldiger Slood, zoals de Alteveerstraat toen heette. Er staat nu een nieuw appartementencomplex van Philadelphia. De bewoners mochten een naam bedenken en 2x keer is de naam Den Klunderenberg genoemd. Lang daarvoor heeft Cor Koopmans ook deze naam voorgesteld, namens de HKH. Gisteravond was de onthulling van de naam door wethouder Mark Tuit en een bewoonster. Cor Koopmans heeft verteld over de geschiedenis van deze plek.
De HKH is blij dat de naam Den Klunderenberg behouden blijft.

Den Klunderenberg

Op Alteveerstraat 54 stond vroeger de boerderij/het huis ‘den Klunderenberg’ aan de Zuidwoldiger Slood, zoals de Alteveerstraat toen heette.

Jarenlang woonde hier Warner de Jonge jr.  Hij leefde van 1756 tot 1836. Hij was vervener en bekleedde veel functies in het publieke leven. Zo  was hij mededirecteur van de Algemene Compagnie van de 5000 Morgen, wethouder van de gemeente Hoogeveen, vrederechter en lid van de  Staten van Drenthe. Door zijn inzet voor de plaats Hoogeveen was hij een bekende Hoogevener.

 Warner de Jonge werd overeenkomstig zijn wens (zoals die in zijn testament stond) niet op de algemene begraafplaats begraven, maar ter aarde besteld in een stuk land gelegen achter zijn bewoonde huis en hof.  Het graf is er nog steeds.

Meerdere malen hebben mensen van de Historische Kring Hoogeveen en ook anderen zich de vraag gesteld hoe het precies zit met het graf van Warner de Jonge. Veel oud-Hoogeveners herinneren zich uit hun jeugdjaren het graf, met de half scheef gezakte steen, op het land hier achter.

Aannemer Jan Hartman van Alteveer bouwde in 1958 hier achter de kleuterschool met de naam ‘De Buitelbarg’ (ingang aan de Trompstraat).

Met het bouwrijp maken van het terrein heeft men het bomengroepje, bij het wat geheimzinnige graf, gespaard.  Maar toen de kleuterschool klaar was, moest Hartman wel maatregelen nemen, anders zou de grafsteen boven het schoolplein uitsteken.  Na overleg met de gemeente kreeg Hartman toestemming om de bomen en het hekwerk er om heen weg te halen en de grafsteen plat te leggen.

Het terrein werd op gelijke hoogte gebracht als het schoolplein. Er kwam zo’n 70 cm. zand bovenop de grafsteen.  De kleuterschool is nu een sportschool en van het schoolplein is bijna niets meer over. Bovendien is het terrein van de zuivelfabriek een eind opgeschoven, waardoor het graf nu op het terrein van de fabriek is.

Na zijn dood vermaakte Warner de Jonge Den Klunderenberg aan zijn neef Warner Bruins Slot, ook een vervener. Tot 1930 bleef het huis eigendom van de familie Bruins Slot. Later kwam het in bezit van de familie Jonkman, die hier woonde en de winkel  Boeren Bond (later Pendant) er naast had.

Rest nog de vraag waarom het huis de naam Den Klunderenberg kreeg.

Geheel zeker is het niet, maar vroeger kreeg een huis nogal eens de naam van de 1e bewoner. Waarschijnlijk had deze de naam Klunder. De toevoeging ‘berg’ kan erop duiden dat de woning gebouwd was op een wat hoger gedeelte van het stuk grond, een ‘bergje’.


De naam Den Klunderenberg weer op de gevel van het nieuwe pand.


Openingstoespraak door wethouder Mark Tuit


Cor Koopmans vertelde iets over de geschiedenis van 'Den Klunderenberg'


AANGEPASTE OPENINGSTIJDEN KRINGHUUS.

In de maanden juli en augustus is 't Kringhuus op vrijdagmorgen gesloten.

Op dinsdagmiddag van 13.30 -16.30 uur is het wel open voor bezoekers. Op deze manier kunnen belangstellenden dan o.a. de expositie van ‘De Drentse Praam’ bezoeken, waarover we eerder geschreven hebben op Facebook en in de Nieuwsflits. Een idee voor opa’s en/of oma’s om met hun kleinkinderen naar toe te gaan in de zomervakantie?

Jaarlijks uitje Historische Kring Hoogeveen weer groot succes

18 mei 2022

Vandaag maakten meer dan 100 leden van de Historische Kring Hoogeveen een treinreis over de historische STAR spoorlijn van Stadskanaal naar Veendam. Dit deden zij in het kader van het jaarlijks georganiseerde uitstapje van de Kring. Gezamenlijk werd er in Zuidlaren geluncht en werd er vervolgens in Groningen een rondvaart gemaakt. We eindigden ons mooie uitstapje bij het Motel in Hoogeveen, waar veel leden de dag afsloten met een heerlijk buffet.

 


'PRACHT IN DRACHT‘. Over Drentse streekdracht en tradities’.

Van 1 mei tot en met 26 juni 2022 wordt in het Centrum Beeldende Kunst in het Rensenpark te Emmen, in samenwerking tussen Drentse vereniging t Aol Volk en Stichting ErfgoedNetwerk Emmen, een tentoonstelling gehouden over Drentse streekdracht en tradities. De tentoonstelling heet 'Pracht in Dracht’.

In deze tentoonstelling wordt in vijf thema’s het verhaal verteld over de Drentse streekdracht en tradities.

Locatie: CBK Rensenpark, Hoofdstraat 18 te Emmen

Openingstijden: donderdag t/m zondag van 13.00 – 17.00 uur

Informatie: https://www.historiedrenthe.nl/evenementen/pracht in dracht/


ALGEMENE LEDENVERGADERING EN KRINGAVOND 'RONDGANG OVER VOORMALIG KAMP WESTERBORK'

Op dinsdag  10 mei 2022 was de Algemene Ledenvergadering en Kringavond van de Historische Kring Hoogeveen.

Tijdens de ALV werd de penningmeester décharge verleend en er  werd ingestemd met een kleine contributieverhoging en een tijdelijke accommodatiebijdrage per 1 januari 2023. Twee bestuursleden werden herbenoemd en Berta Gort trad af als bestuurslid. Jeanette van Slochteren werd als nieuw bestuurslid benoemd.

Het thema van de kringavond was de Tweede Wereldoorlog. Anne Sinnema, die al jaren als vrijwilliger rondleidingen bij Herinneringscentrum Westerbork verzorgt, vertelde deze avond  wat er allemaal in en rondom het voormalige kamp plaatsvond.

Zo vertelde hij hoe het mogelijk was dat het kamp in Westerbork kwam, over de woning waarin kampcommandant Albert Gemmeker woonde, hoe de inschrijving van de gevangenen plaatsvond en hoe het leven in een barak was. Eén van de barakken heeft overigens jarenlang in Zelhem gediend als kippenschuur, maar is nu terug in Westerbork. Bij twee originele wagons vertelde Anne over de verschrikkelijke reis van drie dagen en drie nachten naar een onbekende bestemming. Ook komt het verhaal van Machieltje Prins aan de orde. Het enige kind, dat geboren is in kamp Vught, werd al heel snel naar Westerbork gebracht omdat hij veel te vroeg geboren was en men in Vught geen goede medische voorzieningen had. Dit was in Westerbork wel het geval. Aan de hand van het verhaal over dit jongetje kreeg  men heel goed een indruk van de schijnwereld, die men in het kamp voorgespiegeld kreeg.

Op 12 april 1945 werd kamp Westerbork bevrijd door de Canadezen.

Het monument aan het kamp is gemaakt door Ralf Prins. Achter elk onderdeel van het monument zit wel een betekenis. Op de appèlplaats zijn 102.000 steentjes neergezet, voor ieder vermoord persoon één. De bedoeling hiervan is om de mensen te laten zien hoeveel mensen vermoord zijn. Op bijna alle steentjes zit een Davidsster. Ook de weggevoerde Roma en Sinti worden herdacht, met een vlammetje op hun steen.

Ongeveer 150 bezoekers hebben een interessante kringavond gehad. Ook al is er al veel verteld over de oorlog, je hoorde toch dingen die je nog niet wist.

Dit jaar is er nog een kringavond op 14 september en een kringmiddag op 13 december.

Noteer het alvast in uw agenda.


Expositie Drentse Praam   

 

 

 

De Drentse Praam is bezig met het realiseren van een Historisch Scheepvaartcentrum in Hoogeveen. Al een aantal jaren verzamelt de stichting allerlei scheepsattributen. Een deel hiervan staat nu geëxposeerd bij de Historische Kring Hoogeveen. De tentoonstelling is thematisch ingevuld en geeft een beeld van verschillende aspecten van de scheepvaart, te weten:

Communicatie
In de scheepvaart werd veel met geluidsseinen gecommuniceerd. Tegenwoordig gebeurt dat via de marifoon. Daarmee zijn de scheepshoorn en alle andere toeters op de achtergrond gekomen. Toch moet men, om veilig te kunnen varen, nog steeds van toeten en blazen weten!

Navigatie
Een schip moet ten allen tijde zichtbaar zijn. Via vier boordlichten kun je zien welke koers een schip in het donker vaart. Dat zijn het top- stuurboord- bakboord- en heklicht. Een deel van deze lichten is zichtbaar bij een bepaalde richting. Er staan verschillende kompassen opgesteld. Waarbij één bijzonder exemplaar uit de W.O. II. In plaats van koper was deze van aluminium gemaakt.

Schepen
Er zijn twee scheepsmodellen opgesteld. Een houten Hoogeveense Praam en een Luxe motor. Deze modellen zijn gemaakt door de Hoogeveense schipper Harm Bruins Slot (1899 – 1982). Bijzonder is ook de jaaglijn, afkomstig van de Roelmar, de houten praam van Roelof Blokzijl (1880-1966).

Bodemvondsten
Robaard en De Jonge startten hun houtstek in 1915 aan de Alteveerstraat. Daarvoor was op deze locatie een scheepswerf gevestigd. Toen men hier in 2016 woningen wilde bouwen, kwamen er bij opgravingen diverse huishoudelijke voorwerpen te voorschijn. Ook onderdelen van de sleephelling en scheepsonderdelen werden er gevonden. Een deel hiervan staat geëxposeerd.

Bruggen
Er zijn diverse soorten bruggen, ophaal-, draai-, basculebruggen en nog veel meer. Er is een foto-opstelling van de verschillende uitvoeringen. Met de benamingsbordjes kunt u een bruggenkennistest doen.

Drentse kanalen
Aan de wand is een groot doek opgehangen met de kanalen in Drenthe. Wel of niet meer bevaarbaar. Het laat zien welke hoogteverschillen er zijn. Meppel ligt het laagst en Assen het hoogst.

Scheepstimmerwerkplaats
In de 19e eeuw werden er veel houten schepen in Hoogeveen gebouwd. Heel veel bewerkingen die nu met de machine gedaan worden, deed men toen met de hand. De Drentse Praam beschikt over een complete werkplaats met timmergereedschap. Een aantal voorwerpen zijn in de expositie te zien.
De expositie is op dinsdagmiddag en vrijdagochtend te bekijken in ’t Kringhuus, Schutstraat 167, Hoogeveen. Groepen, zoals vrouwenorganisaties, scholieren enz., kunnen ook op een ander moment komen. Een afspraak hiervoor kan gemaakt worden via het mailadres Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.