Skip to main content

Kringavond 17 september 2009


Foto: Een opname met contrasten uit de Zonnedagfilm. Tweede van links is mevrouw Henderika Johanna van Lon van Aalderen, in het midden Anne Maris die bekend stond als 'lange Maris'. Het kleine vrouwtje naast hem is Hendrikje Klunder, voor de oorlog een bekende verschijning in Hoogeveen. Zij was één meter lang en woog 60 pond (30 kilo). Ze kon niet lezen en schrijven en haar handtekening bestond uit een vinger afdruk. In haar paspoort stond onder bijzonderheden: ’dwerg’. Zij was enige tijd huisgenote van de familie Scholing, destijds Bentinckslaan 102. (Met dank aan Wolter ter Steege).


Indrukwekkende films op kringavond
van 17 september 2009

Het was doodstil in de grote zaal van De Tamboer toen op donderdag 17 september op de kringavond van de Historische Kring na de pauze een film uit 1938 werd gedraaid. Die film in zwart/wit gaf een beeld van de verhuizing van de bewoners van het oude Armwerkhuis aan de Van Echtenstraat naar de gloednieuwe Beatrix Stichting aan de Bentinckslaan. Cor Koopmans en Jan Pol, die de voorstelling verzorgden, lieten horen hoe Trijnie van der Hulst-Wildschut haar verblijf in het armenwerkhuis heeft ervaren.

Men was onder de indruk van de schrijnende en soms bizarre toestanden, waarmee kinderen in de inrichting te maken kregen. Een tweede film, ook uit 1938, gaf een beeld van een ’zonnedag’ voor ouderen, verzorgd door de Hoogeveense middenstand. Er kwamen enthousiaste reacties uit de zaal als mensen van toen werden herkend. Men kreeg enigszins een idee van de sociale situatie en tegenstellingen uit die tijd.Voor de pauze waren er dia’s over de ontwikkeling van de scheepvaart in en rond Hoogeveen.

Herdenking

In zijn openingswoord herdacht voorzitter Willem Schelhaas het onlangs overleden erelid Geert Krol. Diens inbreng in de bestuursvergaderingen was groot. De genealogie, een belangrijke poot van de vereniging, was één van de zaken waar hij als voorzitter van de werkgroep eerst de kar trok. Hij achterhaalde de afkomst van tal van oude Hoogeveense families. Jarenlang verschafte hij de Historische Kring gratis onderkomen op zijn kantoor.

Jubileumjaar

Het zilveren jubileum van de Historische Kring loopt nog door tot eind dit jaar. De volgende kringavond staat in het teken van het jubileumjaar, dat op 18 december op het Kerkplein letterlijk wordt uitgeblazen. De voorzitter deed een oproep voor een vrijwilliger, die af en toe een Veenmol wil inspreken voor slechtzienden. Verder zoekt het bestuur iemand die kan helpen met het vertalen uit het Frans van gegevens over bepaalde oude boten.