Skip to main content

Kringavond 18 september 2008

De Historische Kring Hoogeveen heeft gisteravond in De Tamboer het nieuwe seizoen geopend met plaatselijke films uit het recente verleden. Bijzonder was de huldiging van het 2500ste lid.

Voorzitter Willem Schelhaas herinnerde aan een uitspraak die hij twee jaar geleden deed in een overmoedige bui: "Het zou mooi zijn als de Historische Kring bij de viering van het 25-jarig bestaan in 2009 zijn 2500ste lid zou mogen verwelkomen." Echter, al in juni van dit jaar, ruim een halfjaar voorafgaand aan het jubileum, meldde zich de 2500ste in de persoon van M. Slager.

Slager kreeg uit handen van ledenadministrateur Joop Bel de boeken aangeboden die de Historische Kring de afgelopen drie jaar heeft uitgegeven. Voor zijn vrouw was er een bos bloemen. Schelhaas memoreerde de recente Monumentendag. Samen met de gemeente Hoogeveen en Museum De 5000 Morgen is er met twee bussen een excursie gehouden door de gemeente.
Marga Zwiggelaar wees daarbij als deskundige gids op interessante kenmerken en veranderingen in het landschap die te maken hebben met de geschiedenis. De voorzitter kondigde aan dat alle leden bij de volgende Veenmol een bijzonder boek krijgen aangeboden. Het is de geschiedenis van de verveners en schippersfamilie IJmker, vastgelegd door Nel Jongejans. Het leven van deze Hoogeveense familie wordt beschreven vanaf de Franse tijd tot het eind van de 19de eeuw. "Een boek om in één keer uit te lezen", aldus Schelhaas. De uitgave wordt gefinancierd uit het boekenfonds van de Historische Kring. Daarnaast weet penningmeester Klaas Ballast steeds weer sponsors te vinden die hun naam aan de uitgave willen verbinden.

Dank werd gebracht aan alle vrijwilligers, die tegelijk met het bezorgen van de Veenmol de boeken weer mee moeten slepen en bezorgen. Hij kondigde aan dat de leden volgend jaar ter ere van het zilveren jubileum twee nieuwe boekuitgaven kunnen verwachten. De eerste is een fotoboek. Verder komt er in januari een feestavond, waarvoor de grote zaal van De Tamboer is afgehuurd.
De bibliotheek in het onderkomen in De Arend blijft groeien, waardoor de archiefbeheerster Anneke Pol het werk soms nauwelijks aankan. Vrijwilligers om te helpen met plakken, knippen en sorteren, zijn daarom welkom. Bestuurslid Herman van Goor, met technische bijstand door Jan Pol, opende hierna het programma met een film over Hoogeveen in 1975. Verrassend voor de meer dan 350 aanwezigen was het hoeveel er in bijna dertig jaar in Hoogeveen is veranderd. Oude foto's waren professioneel in de film verwerkt. De tweede film ging over de herdenking van 'Zestig jaar bevrijding van Hoogeveen' in 2005. Begonnen werd met beelden uit de oorlog: vliegtuigen in de lucht, bombardementen, Hitler brallend tegen zijn toehoorders. Van Goor volgde daarna de voertuigen van 'Keep them rolling' op hun rit naar het gemeentehuis en door de gemeente. Hij filmde onder andere de toespraak van burgemeester Willem Urlings en het uitreiken van medailles. Voorts gaf hij impressies van de monumenten bij de voormalige synagoge en de joodse en de algemene begraafplaats bij de Wijsterseweg en in het Spaarbankbos. Tenslotte zag men beelden van de herdenkingsdienst in de Grote Kerk. Het publiek was stil en onder de indruk In de pauze kon men kennisnemen van het boek van oud-bestuurslid Arend Everts over 'Honderd jaar gereformeerd onderwijs in Hollandseheveld'.