Skip to main content

Kringavond over ’35 jaar Historische Kring’.

Op donderdagavond 16 mei was er weer een kringavond van de HKH in de Passagezaal van het theater De Tamboer. Hieraan voorafgaand was de jaarlijkse ledenvergadering. Deze duurde ongeveer een kwartier waardoor er ruimschoots tijd over was om stil te staan bij 35 jaar Historische Kring Hoogeveen. Vanwege die 35 jaar is gezocht naar een bijzondere invulling voor deze kringavond.

Cor Koopmans en Johann Bisschop hebben rondom de verschillende onderkomens van de HKH een aantal schitterende foto’s en tijdsbeelden bijeengezocht, welke ze gepresenteerd hebben aan de bezoekers. Verrassend was dat ze niet alléén het programma vulden. Het werd een interactieve avond waarbij mooie verhalen of persoonlijke herinneringen uit het publiek opgehaald werden. Het eerst kwamen hotel Homan en de omgeving daarvan aan bod. Daar werd immers de HKH in 1984 opgericht. Ook gingen ze verder in op dat jaartal, niet alleen m.b.t. tot Hoogeveen, maar dit werd breder getrokken. Daarna kwamen achtereenvolgens de omgevingen van de overige onderkomens van de HKH aan bod en eindigden ze uiteindelijk aan de Schutstraat, waar we nu gehuisvest zijn.

Het was een fantastische avond met niet alleen historie, maar ook veel humor. De 200 bezoekers hebben dan ook erg genoten.Johann Bisschop (links) en Cor Koopmans (rechts)Omgeving voormalig Hotel HomanKoets Van Gend & LoosLuchtfoto omgeving Raadhuis