Skip to main content

Kringavond over “Van Postkoets tot Turbodiesel“

Op donderdag 17 mei 2018 was in theater De Tamboer de jaarvergadering van de Historische Kring Hoogeveen met aansluitend een kringavond.
De gebruikelijke onderwerpen passeerden de revue op de jaarvergadering. Ook vond er een bestuurswisseling plaats: Ria Kuik nam na 12 jaar afscheid als bestuurslid van de HKH. Zij was tevens vice-voorzitter. Deze functie is overgenomen door Theo Osinga. Daan van der Sleen werd voorgesteld als beoogd nieuw bestuurslid. Geen van de aanwezigen had hier bezwaar tegen, waarna de benoeming van Daan volgde.

Na de korte jaarvergadering kreeg de heer Jan Bos, voormalig medewerker van het Drents Archief, het woord. Hij gaf een presentatie met als titel “Van Postkoets tot Turbodiesel“.

Allerlei snelle middelen van vervoer zijn voor ons de gewoonste zaak van de wereld. We hebben auto’s, fietsen, bussen, treinen en vliegtuigen. Toch zijn die vervoersmiddelen nog helemaal niet zo oud en pas in de laatste 100 tot 125 jaar ontstaan. Daarvoor moest men zich behelpen met paard en wagen of de benenwagen.

Jan Bos vertelde in een niet zwaarwichtige lezing, met beelden, van de enorme ontwikkelingen die het vervoer in de loop der eeuwen heeft doorgemaakt. Allerlei nieuwe vervoermiddelen passeren de revue, zoals de postkoets, de fiets en de auto, maar ook de trein, de tram en de bus.
Alle nieuwe dingen werden destijds met veel argwaan ontvangen. Wat dat betreft is er nog niet zoveel veranderd. Destijds werd in het openbaar de discussie gevoerd of het wel zedelijk was dat vrouwen op een fiets zaten. Ook of langsrijdende auto’s de melkgift van de koeien en het leggen van eieren door kippen niet ernstig zouden verstoren. Inmiddels weten we wel beter.

De lezing liet bij de ruim 100 toehoorders een beeld achter van een maatschappij, die in de laatste ruim honderd jaren enorm is versneld, zowel in letterlijke als in figuurlijke zin.