Skip to main content

Kringavond 20 september 2012

100 jaar bijen in Hoogeveen

Door: Henriëtte Meppelink

HOOGEVEEN - In museum De 5000 Morgen is zaterdag de expositie ‘Kom er Bij’ geopend. De bijenvereniging bestaat 100 jaar en dat vroeg natuurlijk om een feestje. Ook de Historische Kring Hoogeveen liet het niet zomaar voorbijgaan en presenteerde tijdens de opening het boek ‘100 jaar bijen in Hoogeveen’.

 

De bijen zoemen al rond voor de ingang van het museum, er wordt honingwijn uitgedeeld en zelfs de ingang van het museum is omgetoverd tot grote korf. Een hele meute mensen staat voor het museum te trappelen om naar binnen te mogen.

Maar dat gaat niet zomaar. De expositie en het boek hebben veel werk gekost. En dat is ook wat Willem Schelhaas, voorzitter van de Historische Kring Hoogeveen, wil benadrukken. ,,Twee jaar geleden werd ik benaderd door Adrie van Luyk.

Hij wist dat de Historische Kring Hoogeveen elke twee jaar een boek uitgeeft en dit schenkt aan de leden. Hij vertelde dat hij lid was van de Heidebloem, dat de vereniging in 2012 100 jaar zou bestaan en dat ze graag een boek wilden uitgeven.”

Schelhaas werd enthousiast en zo ontstond het idee voor het boek. ,,Schrijver Taco Warmels meldde zich aan en zo werd het plan definitief. De auteur is erin geslaagd om de lezer een kijkje te geven in het gebeuren van de Heidebloem en alles daar omheen, waaronder het veranderen van korf naar kast. Ook krijgt de lezer een goed beeld van het leven van de Hoogeveners over een periode van 100 jaar.”

Hoogeveen en bijen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Zelfs het gemeentewapen heeft bijen. Lange tijd was Hoogeveen een belangrijke leverancier van honing in Nederland. Vandaar ook dat wethouder Anno Wietze Hiemstra het eerste exemplaar in ontvangst mag nemen. En dan is het tijd om naar binnen te gaan.

De bijen zoemen ook binnen rond. Er is van alles te zien: een bijenstal, een honingslingerruimte, een levend bijenvolk en er is een speciale bijenhoek voor kinderen. Ook worden er gedurende de expositie activiteiten georganiseerd waaronder honingwijn maken, kaarsen trekken en honing proeven. Een ding weten de leden van de Historische Kring Hoogeveen en bijenvereniging de Heidebloem zeker: over 100 jaar komt er weer zo’n boek. Schrijver Taco Warmels hebben ze al gestrikt.

 

Naam pand Historische Kring: 't Kringhuus

HOOGEVEEN - Meer dan vijftig mensen hebben zich ingespannen om een passende naam te bedenken voor het 'onderkomen' van de Historische Kring Hoogeveen aan de Schutstraat. Voorzitter Willem Schelhaas maakte gisteravond bekend dat het bestuur na veel wikken en wegen en stemmen gekozen heeft voor 't Kringhuus'.

 

De naam is bedacht door Klaas Kreeft en hij mocht gisteren in De Tamboer het naambord onthullen. Hij kreeg een attentie van het bestuur, bloemen en van het publiek in de zaal een daverend applaus.

„Na het hectische jaar van de verhuizing van De Arend naar de Schutstraat breidt het foto-, film- en leesmateriaal in de eigen bibliotheek zich nog steeds uit. Ik ben als voorzitter ontzettend trots op wat we samen hebben opgebouwd", zei Schelhaas.

„Er is geen historische vereniging die zo'n prachtige bibliotheek heeft betreffende de geschiedenis van eigen plaats en omgeving. Behalve op dinsdagmiddag kunnen bezoekers hier ook terecht op maandag van 19.00 tot 20.30 uur.
Het bestuur bekijkt of het de moeite loont om ook na half december met dit experiment door te gaan." „Dankzij de inzet van vrijwilligers en steun van de gemeente is er intussen een parkeerplaats achter 't Kring-huus, bereikbaar vanaf de Schutstraat via Carstenstraat, eerste weg links en Kymmellstraat." Op 3 oktober is het zeventig jaar geleden dat bijna alle Joden uit Hoogeveen zijn weggevoerd. Samen met het Genootschap Nederland-Israël houdt de Historische Kring een herdenking in de voormalige synagoge aan de Schutstraat. Die begint om 19.00 uur en eindigt bij het Joodse monument aan de Zuiderweg. Nu, en in de toekomst komen er in 't Kringhuus diverse exposities. Op dit moment is er een handwerktentoonstelling. Intussen wordt er al gewerkt aan de volgende expositie die zal gaan over de Schutstraat. Er zijn enkele vacatures in het bezorgteam van de Veenmol. Men kan zich daarvoor opgeven bij de nieuwe ledenadministrateur Eddy Duinkerken.

Bron: Hoogeveensche Courant 21-09-2012

 

In vogelvlucht langs herenhuizen

HOOGEVEEN - Waar stond havezate Batinge in Dwingeloo precies? En ooit gehoord van huis Laarwoud in Zuidlaren? De leden van de Historische Kring Hoogeveen weten er sinds de kringavond gisteren alles van. Jan Bos, werkzaam bij het Drents Archief, nam het publiek gisteren mee langs de havezaten van Drenthe. Een reis door de provincie.

Door Henriëtte Meppelink

Plaggenhutten, veen, de Maatschappij van Weldadigheid. Wie kijkt naar de geschiedenis van Drenthe ziet eigenlijk best veel armoede. Jan Bos, auteur van het boek Huizen van Stand wil het tegendeel bewijzen. ,,Er waren grote concentraties herenhuizen in Drenthe. Vooral in Zuidwest- en Noord-Drenthe. Er was dus eigenlijk best wel rijkdom in onze provincie. Vaak rijden we langs huizen waarvan we de geschiedenis helemaal niet kennen. En dat is zonde."

 

Bos laat een dia zien waarop een tekening staat van Batinge in Dwingeloo. Het is in 1832 gesloopt, maar is toch de moeite waard om te noemen. ,,Dit was het grootste huis dat Drenthe ooit heeft gekend. Ik noem het ook wel Het Loo van Drenthe. Het is zonde dat het gesloopt is. Het enige wat is over gebleven is de gracht hier", vertelt Bos terwijl hij het water aangeeft op de dia. ,,En ook deze vijver is er nog. Maar ik zal er als ik u was maar niet kijken. De boer die het land nu beheert heeft het niet zo op bezoekers."
En zo komen er nog veel meer huizen langs, onder andere de Klencke in Oosterhesselen, Het Kasteel in Coevorden, huis Dickninge en de Havixhorst in de Wijk. Heel veel havezathes zijn in de 19de eeuw met de grond gelijkgemaakt. ,,Toen was er economische crisis en was er amper materiaal om huizen mee te bouwen. Dus sloopten ze de huizen die leegstonden. Zelfs zo'n groot huis was vaak minder waard dan de stenen zelf. En van de stenen van dat ene huis konden weer veel andere huizen gebouwd worden."
Natuurlijk komt er ook een bekend gebouw voorbij: Het Huis te Echten in Echten. Wie er vaak langsrijdt, beseft vast niet de de kern stamt uit de tweede helft van de 15de eeuw Het gebouw heeft dus een rijke geschiedenis. ,,Het is altijd bewoond geweest door de familie Van Echten. Na een grondige restauratie is het Huis te Echten sinds 1971 in gebruik door de stichting Visio."
Het verhaal van Bos gaat niet alleen maar over de gebouwen, maar ook over de bewoners. Zo gaat de verteller nog wel eens langs bij Oldengaerde in Dwingeloo. ,,Een prachtig huis met pilasters en kapitelen die de voorgevel sieren. Het is sinds het begin van de 19de eeuw in bezit van de familie Westra van Holthe. De dochters gebruiken het nu als zomerhuis. Ze zijn natuurlijk blij met het gebouw, maar het vergt veel onderhoud. Ze vertelden me dat ze vaak een familieweekend houden om het huis in goede staat de houden. Daarom hebben ze ook alleen maar echtgenoten met twee rechterhanden." En dat kan iedereen zich wel voorstellen. ,,Echt waar, het lijkt mooi zo'n huis maar weet waar je aan begint."

Havezate

Of een huis een havezate was of niet heeft alles te maken met de ridderschap (de adel) van Drenthe die in de 17e en 18e eeuw samen met de eigenerfden (de boeren) de Landschap Drenthe bestuurden. Om te bepalen wie lid mocht zijn van de Ridderschap stelden zij een lijst met achttien havezaten in Drenthe vast. Meer mochten er niet komen. Toch werd er nog wel eens van huis gewisseld en mochten de leden van de ridderschap een ander huis betitelen als havezate. Drenthe had 28 havezaten.