Skip to main content

Kringavond 16 februari 2012

Historische Kring looft prijs uit voor naam nieuw onderkomen

Door Lammert Huizing

 

Het bestuur van de Historische Kring Hoogeveen vindt, dat het onderkomen annex bibliotheek aan de Schutstraat een naam moet krijgen.
Voorzitter Willem Schelhaas nodigde op de kringbijeenkomst van 16 februari in De Tamboer de plm. 400 bezoekers uit, een goede naam te bedenken.
De jury zal bestaan uit het bestuur en de prijs zal bestaan uit de eer en een geschenkenbon van 25 euro.

’Onze vereniging heeft met de vestiging aan de Schutstraat historie geschreven’, aldus Schelhaas. ’Het is precies tien jaar geleden dat we onderdak kregen in een kamertje boven in het museum De Vijfduizend Morgen. Tot dat moment hadden we een heel klein beetje materiaal, opgeslagen in een garagebox. Al spoedig bleek die ruimte te slecht bereikbaar en ook groeiden we er binnen de kortste keren uit. We dachten een ruim onderkomen te vinden in De Arend. Het was ruim maar ook binnen korte tijd weer te klein dank zij al het materiaal dat we van de leden aangeboden kregen.‘
De voorzitter deelde mee dat de openingstijden voor hen die van de bibliotheek gebruik willen maken, worden verlengd. Hij huldigde de vrijwilligers die in het nieuwe onderkomen hebben gezorgd voor schilderen, inrichten, betimmeren en het plaatsen van schappen aan de muur. De bibliotheek herbergt inmiddels zo’n schat aan historische gegevens omtrent Hoogeveen en omgeving, dat er geen plaats is in Nederland waar een historische club zoveel materiaal over eigen streek heeft verzameld. Het bestuur stond versteld over het grote aantal bezoekers op de open dag in januari.
De bedoeling is, om in het winterseizoen in de eigen ruimte kleine exposities te houden. Verder verschijnt er komend najaar weer een monografie. Ook zal de Historische Kring aan dacht besteden aan het feit, dat het komende herfst 70 jaar is geleden, dat een grote groep mensen uit Hoogeveen is weggevoerd, bijna de hele Joodse gemeenschap.

De avond werd gevuld met een lezing over Elim door de heer Hallink. Hij vertelde hoe het dorp is ontstaan in een gebied van wijken en drassig land. Ruim een eeuw geleden vestigden zich hier de eerste ’pioniers’ in wat toen Dwarsgat werd genoemd. De naam Elim, die overigens in verschillende werelddelen als plaatsnaam bekend is, kreeg het dorp pas na de Eerste Wereldoorlog. In 1958 werd het Dwarsgat gedempt en hierover de Dorpsstraat aangelegd. De geschiedenis van kerk en school passeerden de revue evenals indrukken van een bloeiend verenigingsleven. Zo telt de Ponyclub Elim niet minder dan 170 leden.

De lezing werd geïllustreerd met enkele films en dia’s. Vanuit de zaal werd herhaaldelijk enthousiast gereageerd op hetgeen door de heer Hallink werd verhaald.