Skip to main content

Kringavond 19 mei 2011


Harm Otten voor Historische Kring: Auto van dokter Brouwer verborgen in grote turfbult.

door Lammert Huizing

 

Met een door ruim 300 personen bezochte bijeenkomst in De Tamboer heeft de Historische Kring donderdagavond 19 mei het verenigingsjaar 2010-2011 afgesloten. Voorzitter Willem Schelhaas deelde mee dat het ledental intussen is gegroeid tot bijna 2900. Omdat zo’n groot aantal veel werk meebrengt voor de penningmeester deed hij een dringende oproep aan de leden, om de bank te machtigen tot automatische afschrijving van de contributie

     

Hij kondigde aan dat de Historische Kring op de ’pulledag’ van 28 juli met niet minder dan drie stands present zal zijn. Er gebeurt die dag van alles wat de moeite waard is. De plaatsing in april van het gedenkteken aan de Wijsterseweg heeft veel nabestaanden van slachtoffers erg goed gedaan. Vorige week hebben tientallen leden deelgenomen aan de jaarlijkse excursie, ditmaal een boottocht op het Sneekermeer. In september organiseert de kring weer een bustocht ter gelegenheid van Monumentendag. De voorzitter riep de leden op, om met het bestuur mee te denken over een ander onderkomen. Gezien de beperkte ruimte in De Arend is dit dringend nodig.

De leden gaven hun fiat aan het jaarverslag van secretaresse Tineke van Duinen en de jaarrekening en begroting voor het komende jaar. Besloten werd om het voordelig resultaat te storten in het huisvestingfonds. De penningmeester Klaas Ballast werd voor zijn beleid gedechargeerd. De archiefbeheerster en bibliothecaresse Anneke Pol-Snippe werd herbenoemd als lid van het bestuur.

Altijd weer oorlog
'Na oorlogshandelingen volgen vredeswandelingen': dat was het motto van de lezing door Harm Otten, bij velen bekend als voorzitter van de PCOB. Hij is geboren in Elim en heeft daar als kind de oorlog bewust meegemaakt. Hij filosofeerde dat als er maar één mens op aarde was, er nooit oorlog zou zijn maar met veel mensen op aarde nooit vrede. Het zijn altijd mannen, die oorlog maken en oorlog zal er in zijn visie altijd blijven.

Aan de hand van prachtige dia’s en enkele filmpjes schetste hij wat er in de jaren dertig in Elim, Hoogeveen en omgeving aan de oorlog vooraf ging. De exercities van Duitse soldaten langs zijn ouderlijk huis staan nog scherp op zijn netvlies. In de bossen tussen de Jan Kielswijk en de Schutswijk hadden oudere jongens op sommige plekken een hol, waarin bij onraad kon worden overnacht. Toen auto’s werden gevorderd werd de wagen van huisarts Brouwer via de brug over de Prieswijk naar de verste plek achter op het land van de familie Otten verborgen in een grote turfbult. Tegen het eind van de oorlog kwamen de voedselhalers uit het westen, die bij de familie Otten een voor dat moment royaal onthaal kregen. In Hoogeveen waren gaarkeukens bij Aardenburg aan Het Haagje en Hartman op de hoek Ambachtstraat (Wilhelminastraat) – Kerkstraat.

Veel foto’s en dia’s met films waren er ook van naoorlogse manifestaties als ’Keep them rolling’ met militaire voertuigen en de Generaal Crerarmarsen in Hoogeveen met duizenden deelnemers, waaronder Canadese militairen. Voor veel aanwezigen was er voortdurend herkenning zowel wat personen betreft van een halve eeuw geleden als gebouwen. Voor allen was het een bijzondere en fijne avond, vooral dank zij het optreden van de heer Otten.