Skip to main content

Kringavond 16 september 2010


Historische Kring massaal voor terugkeer pulledagen

 


Café Centrum Kerkstraat

 

Wolfsbosstraat

HOOGEVEEN. Als het aan de Historische Kring ligt, wordt het wekelijkse zomerfeest in juli en augustus weer herdoopt tot ’pulledag’. Het historische begrip ’pulledagen’ mag niet uit Hoogeveen verdwijnen. Dat bleek donderdagavond 16 september in De Tamboer, waar ruim 400 leden van de Historische Kring bijeen waren.

Bestuurslid Ria Kuik, die de avond opende, vroeg om met een ondersteunend applaus aan te geven, om de naam ’pulledag’ weer in te voeren. Het applaus was daverend. ’Bedankt’. zei Ria. ’De gemeente kan er symbolisch weer plm. 400 handtekeningen bij optellen .’ Dit laatste sloeg op de lijst, die tijdens de recente ’zomerfeesten’ in de stand van Historische Kring door veel mensen is getekend.

De waarnemend voorzitter zei trots te zijn op de inzet van veel vrijwilligers, die steeds klaar staan als het bestuur een beroep op hen doet, Zij herinnerde aan de Monumentendag, zaterdag 11 september. Zowel ’s morgens als ’s middags ging detocht per autobus langs de oorlogsmonumenten en gedenkstenen binnen de gemeente Hoogeveen. Zij zelf en voorzitter Willem Schelhaas gaven in de bus uitleg.

Er wordt hard gewerkt aan de verschijning van een nieuw boek, dat mogelijk met de volgende Veenmol bij alle leden zal worden bezorgd. Jan Havinga is de schrijver van dit boek. Het aantal leden van de kring is intussen gestegen tot 2816.

Rondedans

Aan de hand van foto- en filmbeelden verzorgde oud-wethouder Thijs Leistra een presentatie van de ontwikkeling van de wijken Tuindorp en Wolfsbos. Hij deed dat onder de titel ’Rondedans van mensen en gebouwen’. De eerste film liet de verhuizing zien van de veemarkt van de Kerkstraat naar het terrein tot aan de Willemskade. Men zag onder meer het bekende houten marktcafé Centrum.
Dit verrees in de jaren vijftig als buurthuis DES in de nieuwe wijk Tuindorp. Leistra zei respect te hebben voor al die vrijwilligers, die hun schouders er onder hebben gezet om van de wijk een leefbare gemeenschap te maken. Hierbij werd met name het kindercircus Pinkeltje genoemd. De namen van mensen als Berend Meinen en Louis Metz als pioniers gonsden door de zaal.

Men zag beelden van de wording en ontwikkeling van de wijk Wolfsbos waar in de loop van de jaren ook weer een vernieuwing nodig was. De ’Wolfsbos’ was vanouds de weg- en vaarverbinding naar Hollandscheveld.
Vanuit weilanden zag men de wijk volgebouwd worden met woningcomplexen, winkels, kerken en andere openbare gebouwen. Emotioneel waren relaas en beeld van de afbraak van de Zuiderkerk aan de Baarlelaan als gevolg van ontwikkelingen op het kerkelijk erf.

Jan Pol zorgde voor de technische ondersteuning bij het vertonen van de nostalgische films. Voor de aanwezigen was het een boeiende voorstelling met veel momenten van herkenning en herinnering.