Skip to main content

Kringavond 20 mei 2010

Historische Kring Hoogeveen op termijn naar andere Huisvesting

Lammert Huizing

HOOGEVEEN. ’Onze bibliotheek is een onmisbaar gegeven in de gemeente Hoogeveen.’ Deze opmerking maakte gisteravond Willem Schelhaas als voorzitter van de Historische Kring Hoogeveen. Hij confronteerde de ruim 250 aanwezigen op de kringbijeenkomst in De Tamboer met het feit dat er op termijn een ander onderkomen voor de bibliotheek moet worden gezocht. De ervaringen in De Arernd zijn prima, maar ook al zou de flat niet worden afgebroken, toch moet de Historische Kring verhuizen. De groei van de bibliotheek, het verwerken van geschonken foto- en filmmateriaal en het groeiend aantal bezoekers maken dit noodzakelijk. Het gevolg is dat er meer huur moet worden betaald terwijl verhuizen ook nog eens ’flink wat bedstro’ kost. Met instemmend applaus en op voorstel van het bestuur besloot de ledenvergadering daarom gisteravond tot verhoging van de contributie per januari 2011 van 16 tot 18 euro per jaar.

De afgelopen weken was er in het raadhuis een tentoonstelling over de oorlog en 65 jaar bevrijding, die door velen is bezocht. De voorzitter huldigde Jan en Anneke Pol en Cor Koopmans voor het vele werk, hiervoor door hen geleverd. Vorige maand was er een indrukwekkende middag rond de plaatsing van een monument bij het ziekenhuis Bethesda als herinnering aan het mensenreddende werk van dokter Van de Velde en eerbetoon aan de medewerkers van het ziekenhuis in de oorlog. Het gedenkboek ’Hoogeveen 1940-1945’ is opnieuw uitgegeven. Verder is er een fietstocht uitgezet langs de oorlogsmonumenten in de gemeente Hoogeveen. Afgelopen woensdag was er een voor de deelnemers prachtige reis naar Nijmegen en Arnhem. Huisvestingsfonds Met voldoening stelde Schelhaas vast dat steeds meer leden ontdekken dat ze met hulp van de bibliothecaresse Anneke Pol ontzettend veel kunnen naslaan over de geschiedenis van Hoogeveen. In haar jaarverslag meldde secretaresse Tineke van Duinen een groei van het ledental in 2009 van 2594 naar 2782. Vorig jaar werd het 25-jarig bestaan gevierd met tal van bijzondere activiteiten.

De jaarrekening 2009 en de begroting 2010/2011 werden vastgesteld waarna penningmeester Klaas Ballast voor zijn beleid werd gedechargeerd. Het voordelig saldo over2009 werd gestort in het huisvestingsfonds.

Willem Schelhaas en Ria Kuik zagen bij acclamatie hun mandaat als bestuurslid verlengd, wat door alle aanwezigen met applaus werd onderstreept.


De laatste kruidenier

’Wil de laatste kruidenier het licht uitdoen?’ Dat was de titel van de lezing die Bert Boon uit Assen na de huishoudelijke vergadering hield. Aan de hand van dia’s met powerpoint projectie vertelde hij over de geschiedenis van het gruttersbedrijf. Over het ontstaan van dit vak in de middeleeuwen, de crisistijd van de jaren dertig, de oorlogsjaren met schaarste aan levensmiddelen en de distributietijd van 1940 tot 1945. Ook de naoorlogse ontwikkeling van zelfbediening naar supermarkten kwam aan de orde evenals de teloorgang van de kleine zelfstandige kruidenier.Bert Boon sprak uit de ’eerste hand’ omdat zijn ouders aan de Gedempte Singel in Assen een Centrawinkel hadden. Hij lardeerde zijn betoog met leuke verhalen en anekdotes. De prachtige beelden betroffen oude kruidenierszaken en reclameteksten van vroeger. In de pauze was er een kleine expositie van oude verpakkingen, blikken, dozen en gebruiksvoorwerpen en producten van weleer. Vooral voor ouderen was het allemaal heel herkenbaar.


Alle aanwezigen kregen aan het slot van de avond een exemplaar mee naar huis van de fietsroute langs de oorlogsmonumenten.