Welkom op de website van de Historische Kring Hoogeveen. 

Op deze pagina vind je een korte toelichting bij de bouwhekdoeken, die aangebracht zijn op de bouwhekken op de Hoofdstraat, scroll naar beneden voor alle locaties waar de doeken hangen.


Toelichting op de doeken die hangen bij de locatie Hoofdstraat 45-47. 

Bovenstaande foto is gemaakt in het begin van de zestiger jaren van de vorige eeuw. We zien geheel links op de foto een gebouw met een dubbele functie. In het linkerdeel zat het bureau van Sociale Zaken van de gemeente Hoogeveen en in het rechter gedeelte zat het hoofdbureau van de politie. Achter dit gebouw was de brandweerkazerne gehuisvest. Het gebouw ernaast staat er nog en is het bekende horecapand Hoofdstraat 3&40. In de zestiger jaren was dit pand o.a. in gebruik als bankgebouw. Daarna was het een dependance van de gemeente en was de afdeling Bevolking er in ondergebracht. De twee panden ernaast zijn helaas afgebrand en daar waren in de zestiger jaren van de vorige eeuw respectievelijk schildersbedrijf Naber en Corsetterie Vos gehuisvest. Vervolgens het pand dat nog steeds dezelfde functie heeft als in de zestiger jaren, namelijk de verkoop van rookwaar. Destijds had mevrouw Klijnsma hier haar winkel. Op de hoek, waar we nu de Lekkernij vinden, zat in de zestiger jaren de herenkledingzaak van Sterken.


Een prachtig beeld van de westkant van de Hoofdstraat, aan het begin van de vorige eeuw. Links op deze foto, waar de boom staat, is nu het begin van de Raadhuisstraat. Aan de linkerkant van de boom stond vroeger de boerderij van Berend Eleveld, grootgrondbezitter. We hebben hier zicht op het pand van slagerij Van Velzen. Later is dit pand afgebroken en is er een ander pand gebouwd. Tot voor kort was hierin een opticien gevestigd. Daarnaast vinden we twee prachtige panden die gelukkig nog bewaard zijn gebleven.  


Bovenstaande foto is gemaakt op 31 maart 1947. Op deze dag reed de laatste tram van de Eerste Drentse Stoomtramwegmaatschappij door de Hoofdstraat in Hoogeveen. Hij draait hier de Grote Kerkstraat in. In de verte zien we het gemeentehuis van Hoogeveen. 


Toelichting op de doeken die hangen bij de locatie Hoofdstraat 146 (het voormalige pand van de Kijkshop)

Op bovenstaande foto zien we links het pand met een klok. Dit was het oude gemeentehuis. In een deel van het gemeentehuis was ook de politie gehuisvest. In 1939 werd er aan de Raadhuisstraat een nieuw gemeentehuis gebouwd. Het pand rechts naast het oude gemeentehuis is verbouwd en dit was gedurende een lange periode het onderkomen van Lankhorst damesmode.  Vervolgens is dit pand afgebroken en herbouwd, waarna de Kijkshop erin kwam. Nu komt op deze plek een nieuw appartementencomplex. Ten tijde van deze foto is het kanaal nog aanwezig (in 1948 gedempt), ook zijn de tramrails nog te zien. De foto is in het begin van de vorige eeuw gemaakt. Het brugje, dat nog net te zien is op deze foto, is het Thomasbruggetje. Genoemd naar hotel Thomas, waar nu modezaak Only is, met aan de overkant de schoenenzaak van Ziengs. 


Deze foto werd gemaakt in de vijftiger jaren van de vorige eeuw. We kijken nu naar de oostkant van de Hoofdstraat. Eigenlijk dus naar de overkant van de straat. Als we goed kijken zien we voor het witte pand op de foto een grote groep mensen staan. In dat witte pand was destijds De Boer Supermarkt gehuisvest en rechts daarnaast de boekwinkel van Pet. Dit is ter hoogte van het huidige appartementencomplex Casquette en restaurant Marron.


Toelichting op de doeken die hangen bij de locatie Hoofdstraat 10


Het pand links op deze foto is gebouwd in 1902. De architect was J. Carmiggelt. Het pand werd gebouwd voor Mr. Johannes Tonckens (griffier kantongerecht). Later hebben in dit pand twee tandartsen hun praktijk en woonhuis gehad, respectievelijk tandarts Oostingh en later tandarts Kroese. Ook is hier de antiekhandel van Wim Jaarsma gehuisvest geweest. Rechts van het pand zien we woon-/winkelpanden. In de vijftiger jaren van de vorige eeuw waren hier o.a. een bakker, vishandel, bloemenzaak, etc. gevestigd.


 

In dit deel van de Hoofdstraat was in het laatste kwart van de vorige eeuw, o.a. een Chinees-Indisch restaurant gevestigd. Maar ook Meppelink (de kachelsmid), deze zaak is later helemaal uitgebrand. Vervolgens 'de Oale Heerdt' met zijn dubbele kegelbanen en maar liefst drie bars, dit was in de zeventiger jaren het uitgaanscentrum in Hoogeveen. EMS tv vinden we daarnaast, verder nog een snackbar, borduurwinkel etc. Het hoge pand Hoofdstraat 24 werd bewoond door een tandarts, later had antiquair Wim Jaarsma hier zijn zaak en woonhuis. Kortom je kon in dit deel van de Hoofdstraat terecht voor je 'natje en droogje' en nog zoveel meer.


Deze foto is gemaakt vanaf de oostkant van de Hoofdstraat en je kijkt richting het Noordwesten. Het eerste pand links is het huidige pand van Uiterwijk Winkel. Nu is het Meijeringsbrugje, zoals beschreven bij de vorige foto, bijna in zijn geheel te zien. Ook deze foto is gemaakt aan het begin van de vorige eeuw. Je ziet de koets voor het pand waar toen griffier Johannes Tonckens woonde.


Toelichting op het doek wat hangt bij de locatie Hoofdstraat 10, maar aan de achterkant op het Blankensplein

Bovenstaande foto is gemaakt op de Noord-Westzijde van de Hoofdstraat. Paard en wagen komen uit de richting van de Brinkstraat (toen nog Stationsstraat). We zien nog duidelijk de tramrails liggen. De foto werd genomen ca. 1910. De kinderen rechts komen vanaf de Meijeringsbrug (genoemd naar dokter Meijering) gelopen. Ongeveer ter hoogte van de plek waar nu de Hoogeveense kei ligt, werd vroeger een tijd lang de varkensmarkt gehouden. Rechts op de foto zie je de uithangborden van de diverse winkeltjes, die hier toen gevestigd waren.