Zoeken

Facebook

Truus Stern-van Zuiden komt naar The Read Shop XL !pet

Zaterdag 28 april om 14.00 uur vertelt de 91-jarige mevrouw Stern-van Zuiden haar verhaal dat door Wendy Geuverink is opgetekend in het boek 'Hoe lang mag ik blijven?'. Een verhaal over aanpassen, volhouden en verzet.'Er zijn in 2018 niet zoveel ooggetuigen van de Tweede Wereldoorlog meer die ons uit eerste hand kunnen vertellen hoe het was. Nog een paar jaar en dan zal er niemand meer zijn die het aan den lijve heeft ondervonden. Dat betekent dat we goed moeten luisteren naar degenen die er nog zijn en met ons willen delen hoe het was', aldus Wendy Geuverink.


Grijp deze kans en kom langs. Locatie: The Read Shop !pet, Hoofdstraat 122-126 te Hoogeveen
Aanmelden kan in de winkel of via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. Tel. 0528-265131

Onthulling plaquette Roelof Lubberts.

Op 12 mei 1940 kwam DABO-buschauffeur Roelof Lubberts uit Hoogeveen om het leven door een Duitse kogel.
Lubberts vervoerde op 10 mei met zijn bus militairen naar de Wons-stelling bij de Afsluitdijk en moest twee dagen later vandaar een aantal militairen evacueren. Op 12 mei werd hij daar door een Duitse kogel getroffen en is overleden. Collega’s van Lubberts hebben voor hem een plaquette laten maken.
De Stichting Oud Meppel was in het bezit van de brokstukken van deze plaquette en heeft deze aangeboden aan de Historische Kring Hoogeveen, ter nagedachtenis aan het eerste Hoogeveense burgerslachtoffer van de Tweede Wereldoorlog. De plaquette is door een vrijwilliger gerestaureerd.
De onthulling van de plaquette heeft plaatsgevonden op woensdag 11 april 2018 op de oude begraafplaats aan de Zuiderweg te Hoogeveen en is verricht door burgemeester Karel Loohuis en Ria Kuik van de Historische Kring Hoogeveen. Jannes Punt van de Stichting Oud Meppel heeft bloemen gelegd bij de plaquette.

 

De gebeurtenissen in de eerste meidagen van 1940.

Meppel 10 mei 1940
Op tien mei 1940 vallen de Duitsers Nederland binnen en in Meppel worden de meeste bruggen opgeblazen. Er was een opdracht dat de DABO bussen ter beschikking moest stellen aan het Militair Gezag
’s Morgens passeert DABO directeur Lambertus Lambers met veel moeite de enige dan nog intacte brug, als hij op weg gaat naar de garage aan de Groenmarkt. Op het moment van aankomst staat het personeel aangetreden en staan er tien bussen klaar voor vertrek. Tevoren heeft hij de politie gebeld en gevraagd om deze opdracht aan de DABO-garage door te geven. Ook de chauffeurs in Groningen, Dieverbrug en Hoogeveen hebben, via de een verzegelde envelop, dezelfde bestemming op gekregen als de Meppelers, namelijk Harlingen.

Hoogeveen 10 mei 1940
’s Morgens om 06.30 uur maakt chauffeur Jan Bakker zijn bus nummer 25 in de garage in Hoogeveen gereed voor vertrek, overeenkomstig de instructies in de envelop. Vervolgens gaat Bakker naar collega chauffeur Willem Takens, om hem te waarschuwen dat hij zijn bus nummer 7 gereed moet maken voor vertrek naar Harlingen. Takens gaat onderweg nog even langs de Zuiderweg, waar Roelof Lubberts met zijn gezin woont, om ook hem te waarschuwen. Lubberts gaat mee en maakt vervolgens zijn bus nummer 24 gereed. Ze vertrekken om ongeveer 08.00 uur uit Hoogeveen richting Harlingen, waar ze zich rond 12.00 uur bij de in de instructies vermelde commandant melden.

Wat gebeurde er tussen 10 en 15 mei?
De chauffeurs zijn naar Harlingen gereden. Daar aangekomen melden zij zich bij een militaire commandant. Het blijkt echter dat de heren van de vorderingscommissie intussen al zijn vertrokken, waardoor ze de vervangende opdracht krijgen dat men zich zo snel mogelijk over de Afsluitdijk naar Alkmaar moet begeven, behalve de Hoogeveense chauffeurs. Zij krijgen in Harlingen een andere opdracht.
Van alle bussen, die vertrokken zijn, keren er uiteindelijk vier niet terug. Drie missende bussen zijn die van standplaats Hoogeveen.

Aan het eind van de 10e mei bereikt het Duitse 1e Reiter Regiment via Hoogeveen en het 22e Reiter Regiment via Meppel de A-linie langs de Drentse Hoofdvaart. Op 11 mei gaat het verder tot een klein deel rond 17.00 uur de Wons-stelling bereikt. Het grootste deel van de Duitse troepen moet van daaruit richting Stavoren en Makkum. Via Groningen en Noord Friesland komt uit noordoostelijke richting o.a. de 1e Radfahrer Abteilung van Oberstleutnant Von Edelsheim. Op 12 mei ’s morgens vroeg begint de Duitse aanval op de Wons-stelling.

De inzet van de Hoogeveense chauffeurs in de Wons-stelling
Chauffeurs Bakker, Lubberts en Takens krijgen de opdracht om níet mee te gaan naar Alkmaar, maar mee te helpen met het vervoeren van militairen binnen het gebied van de zogenaamde ‘Wons-stelling’. De Wons-stelling was een voorpost van het kazemattencomplex Kornwerderzand, welke laatste onder de commandant van Stelling Den Helder viel.

DABO-chauffeurs binnen de Wons-stelling.
We volgen de wederwaardigheden aan de hand van ooggetuigenverslagen en schriftelijke verslagen van de chauffeurs Bakker en Takens aan directeur Lambers (gedateerd 21 mei 1940).
Op vrijdag 10 mei ’s middags, om 4.30 uur vertrokken de drie Hoogeveense DABO-bussen met leden van de kustwacht naar Wons. Ook levensmiddelen voor alle manschappen werden meegenomen.
Die avond om 21.30 uur werd Wons verlaten en ging het richting Cornwerd. Hier overnachtten de chauffeurs in de bussen en bleven er tot zaterdagavond 11 mei 23.00 uur. Die avond vertrokken de drie bussen naar de kop van de Afsluitdijk bij het toenmalige ESSO tankstation ‘….waar de militairen in de stelling moesten’ schrijft Jan Bakker. Rond deze stelling kwamen de chauffeurs uiteindelijk midden in de vijandelijkheden terecht die Roelof Lubberts niet zou overleven. Hij en zijn Sneker collega Lieuwe de Boer, evenals een viertal militairen, werden, na afloop van de strijd aan de kop van de Afsluitdijk, door Duitse militairen in dekens gewikkeld en begraven in een veldgraf. Later is Roelof Lubberts herbegraven in Meppel.

Laatste ontwikkelingen
De naam van Roelof Lubberts ontbreekt op de officiële gedenksteen van gesneuvelden bij het Kazemattenmuseum op Kornwerderzand. Het is onduidelijk waarom , aangezien de naam van zijn eveneens omgekomen collega-chauffeur, Lieuwe de Boer uit Sneek, wél vermeld staat. Door het artikel van Wim de Vries (zie bronvermelding) en een artikel in een regionaal dagblad heeft de Stichting Kazemattenmuseum Kornwerderzand kort onderzoek verricht en besloten om de naam van Roelof Lubberts alsnog te laten graveren op de gedenksteen. Men hoopt dat dit vóór de herdenking op 4 mei 2018 gerealiseerd is.

Bron: artikel van Wim de Vries, beheerder Fotoarchief
Stichting Oud Meppel.


Expositie in ’t Kringhuus.

De Historische Kring Hoogeveen heeft in ’t Kringhuus, Schutstraat 167, een nieuwe expositie ingericht.
Jakob de Weerd is verzamelaar van boeken en ansichten van Drenthe en Drentse plaatsen en van borden van Oranjevorstinnen. Een deel van zijn collectie is te zien bij de HKH.
Het is dit jaar 80 jaar geleden dat prinses Beatrix werd geboren. De expositie in ’t Kringhuus heeft daarom als titel ’80 jaar Beatrix’ meegekregen. Het is beslist de moeite waard om de 40 prachtige borden te komen bekijken. Dit kan tot 11 juni a.s. op dinsdagmiddag van 13.30 – 16.30 uur.

Werkgroep Onderhoud Historische Graven van start.


Op woensdag 4 april is de werkgroep, die historische graven op de oude begraafplaats aan de Zuiderweg gaat onderhouden, daadwerkelijk aan de slag gegaan. Het betreft een nieuw samenwerkingsproject tussen de Historische Kring Hoogeveen en de gemeente Hoogeveen. Enige tijd geleden stond een oproep in de Veenmol om te komen tot een dergelijke werkgroep. Er meldden zich zeven mannen. Helaas nog geen vrouwen, maar die kunnen zich alsnog aanmelden. Meer mannen zijn overigens ook zeer welkom.
Onder leiding van de twee begraafplaatsbeheerders gaat de werkgroep aan de slag. In het begin zal dit vooral het verwijderen van ongewenste planten- en bomengroei zijn. Daarna zullen vooral verzakte dekstenen en zerken weer rechtgezet worden. Ook zal met ‘veilige’ schoonmaakmiddelen alg en ander aanslag verwijderd worden en wordt onderzocht hoe teksten en begraafsymbolen weer goed leesbaar en zichtbaar kunnen worden gemaakt. Er zijn zelfs technische mannen bij die de hekwerken rond bijzondere graven willen aanpakken.
De werkgroep bestaat uit een gemêleerd gezelschap. Het zijn allemaal mensen die graag de handen uit de mouwen willen steken en het belangrijk vinden dat een historische begraafplaats er mooi en verzorgd uitziet. Mensen die graag iets voor de maatschappij willen doen.

Kringmiddag 14 maart 2018.

Het was weer een volle bak in de Tamboer toen de Historische Kring Hoogeveen woensdag 14 maart voor de 2e keer een kringmiddag hield. Er zijn mensen die's avonds liever de deur niet meer uit gaan en dan is zo'n middag een mooie gelegenheid om ook eens ergens heen te gaan. Ongeveer 300 mensen hebben genoten van de twee films, die vertoond werden: van ziekenhuis "Bethesda" uit 1954 en van het bedrijf Lucas Aardenburg over de bonencampagne in 1936. Voorafgaand aan de films hield Cor Koopmans, aan de hand van enkele beelden, een inleidend verhaal. Er waren veel positieve reacties van het publiek, zowel in de pauze als na afloop.

Film ziekenhuis Bethesda.
De film ging over het oude ziekenhuis Bethesda aan de Schutstraat, met beelden van o.a. de kraamafdeling, röntgenafdeling, operatiekamer. Ook kreeg men een kijkje bij de administratie en
werd getoond hoe vol de wachtkamers toen waren. Het ging er heel anders aan toe dan tegenwoordig. De film is gemaakt ter gelegenheid van het 40-jarig jubileum van het ziekenhuis. In 1910 besloot het afdelingsbestuur Hoogeveen van de Landelijke Vereniging voor Gereformeerde Ziekenverpleging om in Hoogeveen een gereformeerd ziekenhuis op te richten. Op 26 juni 1914 is het ziekenhuis geopend, met 40 bedden en 3 doktoren. 6 jaar later, in 1920, zijn er al 160 bedden. In de jaren 60 van de vorige eeuw breidde het ziekenhuis zich snel uit en werden er plannen ontwikkeld voor een nieuw ziekenhuis in bestemmingsplan De Weide. Op 15 december 1970 verrichtte HKH Prinses Margriet de officiële opening van het nieuwe ziekenhuis Bethesda aan de Dr. G.H.Amshoffweg, de huidige locatie.

Film Lucas Aardenburg.
In de film over de bonencampagne werd onder andere getoond hoe het proces om bonen in te blikken in zijn werk ging. Daarnaast kreeg men een indruk van de rest van het bedrijf, zoals het kantoor, magazijn enz. Toen Lucas Aardenburg als jongen van 14 jaar in Beverwijk in de tuinderij van zijn vader zwoegde, had hij niet kunnen denken dat hij ooit één van de grootste
groenteconservenfabrieken van ons land zou bezitten. Lucas was maar een klein mager ventje en zijn vader besefte maar al te goed dat hij nooit een flinke tuinder zou worden. Zijn vader kon wel een goede ‘pennenlikker’ gebruiken, zoals de jongste bediende op een kantoor destijds werd aangeduid, en Lucas kreeg deze plek. In 1929 besloot Lucas in Hoogeveen een conservenfabriek te starten, net over de spoorwegovergang (Pesserstraat/Toldijk). Het bedrijf liep zo goed, dat in 1934 moest worden gezocht naar een grotere fabriek. Achter de firma Fictorie aan Het Haagje werd een fabriek gebouwd, met een grote loods aan de straatzijde van Het Haagje. In 1966 stopte men met de conserven en in 1992 is het bedrijf gesloten.

 

Kiekies(breng)dag op 17 februari 2018.

Op zaterdag 17 februari heeft de Historische Kring Hoogeveen de eerste Kiekies(breng)dag georganiseerd. Deze was iets anders van opzet dan de reguliere Kiekiesdag in december, maar ook nu was er veel belangstelling voor het bekijken van oude schoolfoto's. Helemaal goed!!! Daarnaast kwamen mensen langs met mooie foto's uit hun privécollectie. Deze werden ter plekke gescand, zodat men zijn/haar foto's meteen weer mee terug kon nemen en de HKH heeft haar collectie weer wat uitgebreid. 's Ochtends kwamen ook de wandelaars van de Erfgoedwandeling een kijkje nemen in 't Kringhuus. Kortom: de hele dag aanloop genoeg. Er waren veel positieve reacties. Veel bezoekers waren nog nooit in ’t Kringhuus geweest.

De volgende (reguliere) Kiekiesdag is op 28 december a.s.


Enkele bezoekers tijdens de kiekies(breng)dag

Kringavond culturele ontwikkeling Hoogeveen en 50 jaar Tamboer.

Op woensdag 14 februari was er weer een Kringavond. Johann Bisschop gaf een boeiende presentatie over de culturele ontwikkelingen van Hoogeveen en over 50 jaar Tamboer. Voordat de Tamboer geopend werd gebeurde er ook al veel op cultureel gebied. Dat gebeurde veelal in allerlei zalen van hotels en cafés, zoals in hotel Luinge (1903), wat in 1909 hotel Ogterop werd en onder een nieuwe eigenaar later verder ging als hotel Victoria. Ook in hotel Homan en marktcafé Royal werd veel georganiseerd. Mooie oude foto's werden vertoond en een filmpje over de opening van de Tamboer.

Voordat de Tamboer geopend kon worden ging er heel wat aan vooraf. Reeds op 13 juni 1958 was het eerste initiatief voor een cultureel centrum in Hoogeveen. Er kwam rijkssubsidie vrij voor culturele centra in negen plaatsen in Nederland. Ook voor Oost Drenthe, maar hier ligt o.a. Emmen wat al een aula had en daardoor afviel. Naast het subsidiebedrag moest ook 10% van de kosten worden opgebracht door het bedrijfsleven en de burgerij. Het bedrijfsleven in Hoogeveen werd aangespoord en er werd huis-aan-huis een brochure bezorgd waarin de burgers werden opgeroepen om een bijdrage te leveren. Dat was in 1959.Uiteindelijk was het benodigde bedrag bij elkaar en kon men verder gaan met de realisatie van een cultureel centrum. Op 21 april 1967 werd de Tamboer geopend door koningin Juliana. De naam voor het cultureel centrum is door een prijsvraag tot stand gekomen. Drie mensen stelden de naam Trommelslager voor. Op basis van dit woord is het Tamboer geworden. Henkie Wielink, een klasgenoot van Johann Bisschop, was één van de drie prijswinnaars.

Johann zorgde deze avond voor veel interactie met de zaal. Vooraf en in de pauze was er live-muziek in de foyer. Ongeveer 350 bezoekers hebben weer een leuke avond gehad.


Johann Bisschop


Ruim 350 bezoekers tijdens de kringavond in de Tamboer


Bebouwing ter hoogte van de Tamboer eind vijftig begin zestiger jaren

Nieuwjaarsbijeenkomst 17 januari 2018

Op woensdag 17 januari 2018 was het weer zover: een gezellige middag voor de vrijwilligers, die zich belangeloos inzetten voor de Historische Kring Hoogeveen. Dit wordt zeer gewaardeerd door het bestuur van de HKH. 130 personen maakten gebruik van de uitnodiging. Het was een gezellig samenzijn, wat begon met een kopje koffie/thee met cake of kruidkoek. Daarna was het optreden van Luuks Nysingh en Diny Bijker. Ze brachten diverse, voor velen bekende, liedjes ten gehore. De middag werd afgesloten met een heerlijke snertmaaltijd. Dit viel erg in de smaak zoals bleek uit de lege soepterrines na afloop. Met een voldaan gevoel ging iedereen naar huis.